надници

Осигуряване

Ще стигнем германците по заплати след 366 г.

366 години трябват на Източна Европа, за да достигне нивата на заплатите в Германия, ако продължават да се повишават с тези темпове. Това сочат изчисления, направени от профсъюзите в Чехия, цитирани ...

2