366 години трябват на Източна Европа, за да достигне нивата на заплатите в Германия, ако продължават да се повишават с тези темпове.

Това сочат изчисления, направени от профсъюзите в Чехия, цитирани Лука Византини - генерален секретар на Европейската конфедерация на Профсъюзите пред БНТ.

Византини смята, че равнището на заплатите е един от най-сериозните проблеми в Европейския съюз. 

Мисля, че това е един от най-сериозните проблеми на ЕС - равнището на заплатите. Знаете колко е трудно да се обсъжда на европейско равнище директивата по този въпрос, за да сме сигурни, че българските или полските работници имат поне същото равнище, както в по-западните страни. 

Това, което повтаряме на всички европейски институции и особено на правителството на източните държави, че не е достатъчно да има само равно третиране по отношение на работата, каза Византини. 

По мнението му е необходимо е да се увеличат и надниците или заплатите в източните държави, за да има наистина равностойно третиране.