наследствени пенсии

Пенсиониране

Как ще се увеличат парите на хората, които взимат две и повече пенсии

Когато пенсионерът получава повече от една пенсия, от 1 юли 2022 г. сумата от 60 лева се включват към една от изплащаните пенсии – тази, която е най-голяма по размер. Това е записано в актуализацията на ...

0

Пенсиониране

Заявяваме онлайн продължаване изплащането на наследствени пенсии

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) egov.bg е публикувана нова е-услуга - "Продължаване срока за изплащане на наследствените пенсии ...

0