наследствени пенсии

Пенсиониране

Заявяваме онлайн продължаване изплащането на наследствени пенсии

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) egov.bg е публикувана нова е-услуга - "Продължаване срока за изплащане на наследствените пенсии ...

0