небанкови кредитиращи дружества

Последни

Ръст на лошите заеми и в небанковите кредитиращи дружества

И небанковите кредитиращи дружества отчитат ръст на необслужваните кредити. В края на месец юни тази година размерът на необслужваните кредити е 407.3 млн. лв. от общо 1.947 млрд. лв. вземания. Към същия ...

0