неползван отпуск

Работа

Какво става с неизползвания отпуск до края на годината

Каква част от платения си годишен отпуск можем да прехвърлим за следващата година и може ли загубим част от неползваните дни през тази? Основното правило е, че платеният годишен отпуск се ползва през ...

0