непълен работен ден

Работа

Заплащане на отпуска при непълен работен ден

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение ...

2