нови пенсии

Осигуряване

Ново повишение на осигурителния доход за новите пенсии

Средният осигурителен доход, който участва във формулата за изчисление на новите пенсии, отново се повишава. За януари той вече е 1590 лева, съобщи Националният осигурителен институт. Средномесечният ...

0

Осигуряване

Сериозни разлики в осигурителния доход, от който зависи пенсията

Сериозни разлики в средния осигурителен доход на хората работещи най-масовата трета категория труд и тези първа и втора, както и на работилите в МВР и отбраната, показват данните на Националния осигурителен ...

1

Осигуряване

Ново увеличение на осигурителния доход за новите пенсии

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2023 г. е 1516,41 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от ...

0

Осигуряване

1500 лева стига доходът, върху който изчисляват новите пенсии

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2023 г. е 1490,79 лв. За периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г. той е 1423,27 лв. Определеният ...

1

Осигуряване

Колко стигна средният доход, от който зависят пенсиите

Средният осигурителен доход за месец декември 2022 г. е 1445,64 лв., а средномесечният 2022 г. е 1298,45 лв. Номинално той нараства с 11% спрямо 2021 г., но в реално изражение намалява с 1,8%, заради инфлацията, ...

1

Осигуряване

Средният осигурителен доход мина 1200 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2022 г. е 1217,91 лв. Той се повишава спрямо февруари, когато средният осигурителен доход ...

0

Осигуряване

Сериозни разлики в осигурителния доход за различните сектори

Работещите първа и втора категория труд се осигуряват на 200 лева повече спрямо тези от масовата трета категория, показват данните на НОИ. Средният осигурителен доход на работещите при условията на трета ...

0