Средният осигурителен доход за месец декември 2022 г. е 1445,64 лв., а средномесечният 2022 г. е 1298,45 лв. Номинално той нараства с 11% спрямо 2021 г., но в реално изражение намалява с 1,8%, заради инфлацията, която за миналата година е 13%. Това обявиха от Националния осигурителен институт.

Средният осигурителен доход е важен, защото се използва за изчисляване на процентът по чл. 100 от КСО за осъвременяването на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година. Освен това като елемент в пенсионната формула служи за определяне размерите на новоотпуснатите пенсии.

Ръстът  на осигурителния доход се дължи на увеличението на:

• минималната работна заплата за страната от 650 лв. на 710 лв. (с 9,2 на сто) от 1 април 2022 г.;

• минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв.

• минималния осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 650 лв. на 710 лв.;

• максималния осигурителен доход от 3000 лв. на 3400 лв.;

• възнагражденията на служителите в бюджетния сектор.

Осигурителният доход на родените след 31.12.1959 г., които задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсални пенсионни фондове, е 1322,14 лв. Той се увеличава за година с 11,1%. Лицата, родени преди 1960 г. имат среден осигурителен доход от 1053,57 лв., който е с 6,9% по- висок в сравнение с 2021 г.

Запазва се разликата в осигурителния доход на осигурените мъже и жени, като този на мъжете е 1340,64 лв., а на жените – 1254,20 лв.

710 лв. остава минималният праг за осигуряване на земеделци и самоосигуряващи се

Самоосигуряващи се

Средният осигурителен доход на самонаетите, без земеделските стопани и тютюнопроизводители, е 739,92 лв. при 681,00 лв. за 2021 г. А този на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 623,46 лв. при 421,66 лв. за предходната година.
Морските лица, които от началото на 2010 г. са включени като отделна група и се осигуряват за собствена сметка, имат среден осигурителен доход 842,28 лв. или с 4,5% по-висок спрямо 2021 година.

Търсят се учители по  математика, физика и астрономия.
istock

Осигурени от работодател

Средномесечният осигурителен доход за 2022 г. на лицата, заети в сектор „Отбрана и сигурност” е 1882,29 лв., което е с 6,6% повече в сравнение с 2021 година. На държавните служители, следователите, съдиите и прокурорите е 2096,60 лв. или с 8,7% по-висок спрямо 2021 година.
 
Работещите в най-масовата трета категория труд се осигуряват средно върху 1324,56 лв., като спрямо 2021 г. увеличението е с 11,2%. На заетите в първа и втора категория труд средният доход е 1540,89 лв. За тях нарастването спрямо 2021 г. е с 11,4%. Само 117 047 души обаче се осигуряват в първа и втора категория труд, докато тези в трета са 2,29 млн. души, показват данните на НОИ.

Осигурителният доход на учителите е 1992,29 лв. или с 8,9% по-висок от 2021 г. В резултат на провежданата през последните години политика по доходите за педагогическите специалисти, средномесечният осигурителен доход на учителите за 2022 г. е с 53,4% по-висок от средномесечния осигурителен доход за страната, уточняват от НОИ.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg