обезщетение за безработица

Осигуряване

Къде у нас получават най-малко пари за безработица

Средният размер на паричното обезщетение за безработица общо за страната през 2020 г. е 508,26 лв. и е с 2,9% (или с 14,13 лв.) по-висок спрямо предходната година. Това показват данни на Националния осигурителен ...

1

Работа

Мога ли да търся работа в чужбина, ако получавам обезщетение за безработица

Хората запазват правото си на отпуснатото на територията на една държава-членка обезщетение за безработица, когато отиват да търсят работа в друга държава-членка, при спазване на строго определени условия, ...

1

Осигуряване

Какво обезщетение за безработица ще получа, ако напусна работа

Дневното парично обезщетение  за безработица е в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен  доход, върху който са внесени или дължими вноски за  фонд „Безработица“ ...

1

Осигуряване

Имат ли право работилите в чужбина на обезщетение за безработица у нас

При определяне правото и размера на обезщетение на лице, което е работило на територията на друга държава - членка и има завършени осигурителни периоди или периоди на трудова заетост на нейна територия, ...

0

Осигуряване

Хората с дълъг стаж най-засегнати от кризата

Кризата с COVID-19 е нанесла най-сериозен удар върху пазара на труда в столицата, показва анализ на Националния осигурителен институт. Именно в София най-много хора са получавали обезщетения за безработица ...

0

Работа

Колко българи получават по 74,29 лв. на ден за безработица

Размерът на обезщетението за безработица у нас се определя на ден. То е 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния доход, върху който са внасяни осигуровки на служителя за предходните 24 месеца. ...

1