обезщетениеCOVID-19

Работа

От днес: Обезщетението за безработица минимум 12 лв. на ден

От днес влиза в сила новият минимален дневен размер на обезщетението за безработица. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се повишава от 9 на 12 лв.., което прави ръст от 33 на ...

0