печки на дърва

Битови сметки

Как да получите нов климатик или екопечка

Над 250 семейства в София ще получат чисто нови и безплатни екологични уреди за отопление през този месец. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на новите екоуреди се извършва по предварително ...

3