планински водачи

Туризъм

Подпомагат екскурзоводи и планински водачи с нова обществена поръчка

Министерството на туризма /МТ/ обявява обществена поръчка, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и планинските водачи, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в които членуват, ...

1