помощ за ток

Битови сметки

Възрастни, живеещи в стари блокове, ще взимат помощ за ток

Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагат за обществено обсъждане проект на  Наредба ...

3