помощи

Пари

Предлагат промени в помощите за пенсионирани военни и военноинвалиди

Нова наредба определя условията и реда за подпомагане с парични средства на изпаднали в тежко материално положение: военнослужещи, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали, ветерани ...

0

Битови сметки

Oпределиха критериите за енергийна бедност

Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение ...

0

Пари

Близо 325 000 души са получили помощи за отопление

За отоплителен сезон 2023/2024 година помощи за отопление получиха близо 325 000 души. За тази целева подкрепа се кандидатства в периода от 1 юли до 31 октомври всяка година. Тя е предназначена за петте ...

0

Пари

Гърция отпуска помощи за отопление на семействата

В Гърция правителството отново отпуска помощи за отопление на семействата. Право имат и българските граждани, които живеят постоянно в страната.  Над 50% от гръцките семейства имат право и ще получат ...

0

Пари

Допълнителни 148 лв. за 320 000 семейства за отопление

През септември около 320 000 семейства, които са получавали месечни помощи за деца в периода от 1 април 2022 година до 31 март 2023 година, ще получат допълнителни 148 лева.  Средствата са по Оперативна ...

0

Банки

Безплатна банкова сметка за основни операции от 1 септември

От 1 септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови ...

0

Образование

Изплащат първата част от еднократните помощи за ученици

Семействата на над 85 000 деца, записани в първи и осми клас или продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас, ще получат половината от еднократната помощ за ученици до края на август. Втората ...

0

Пари

Облекчават процедурата за помощи за пострадали домове при бедствията

Облекчават процедурата за отпускане на социална помощ до 2500 лв. на хора и семейства, чиито жилища са пострадали при кризисни ситуации. Обявлението за откриване на процедура за отпускане на помощта ...

0

Потребители

Без бележка от училище при подаване на заявления за помощи за ученици

Агенцията социално подпомагане приема заявленията за отпускане на еднократните помощи от 300 лева за децата от втори, трети и четвърти клас, без да изисква бележка от училищата, че децата учат. Това обяви ...

0

Пари

Предлагат три групи бедни с право на помощи

При определяне на енергийната, водната и транспортната бедност в България за социално подпомагане да се оформят три различни групи правоимащи, защото целите на подпомагане са различни. Това предлагат от ...

0