презастраховане

Съвети и мнения

Бюджетно презастраховане или нещо друго

Ако трябва да се посочат два проблема на бюджетния процес в България, то това биха били планирането и изпълнението. Четвърта поредна година правителството планира бюджетен дефицит, а три години отчита ...

1