профилактика и рехабилитация

Осигуряване

Приключва санаториумът по НОИ

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември 2023 г. включително. Последната дата, на която правоимащите лица ...

0