психо тест

Транспорт

Предлагат промени в психотестовете за шофьори

Изискванията за психологическа годност да се прилагат само за водачи, които са извършили тежки нарушения, довели до отнемане на книжката, за кандидатите за т категории С1, С, D1 или D и за тези, които ...

0