работещи пенсионери

Имоти

Защо е опасно да се пенсионираме твърде рано

Мозъкът е също като мускулите - когато не го упражняваме, той бавно деградира. А хората, които излизат рано в пенсия, се лишават от редица обичайни предизвикателства и социални контакти. Какви са последиците?   По-бързо ...

1

Пенсиониране

В кои сектори наемат най-много пенсионери

Все повече българи продължават да работят и след пенсионирането си. А броят на хората в активна трудоспособна възраст намалява дори с още по-бързо темпо. Сред факторите е по-добрата реализация на младите ...

0

Работа

Все повече българи работят след пенсиониране

Тенденцията българинът да работи след пенсионирането си става все по-отчетлива. През 2018 г. пенсионерите с лична пенсия, които упражняват трудова дейност, са достигнали 295 500 души, като за периода 2014-2018 ...

2

Работа

Колко пенсионери работят в министерствата

Колко са пенсионерите, които продължават да работят в министерствата и държавните дружества, пита министрите депутатът Мартин Димитров. 433-ма служители на МВР и 12 служители на БВМ ЕООД продължават ...

2

Пенсиониране

С колко се вдига пенсията на работещите пенсионери

За трета поредна година Националният осигурителен институт (НОИ) извърши служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, при което се зачита осигурителният стаж, положен от лицата след пенсионирането ...

2

Работа

Съкращават пенсионерите, работещи в министерствата

Министерствата продължават да съкращават служители, които вече са пенсионери, но продължават да работят. Първо образователното министерство обяви, че прекратява договорите на 25 служители в централната ...

1

Осигуряване

С колко се вдига пенсията на работещите пенсионери

Действителният месечен размер на пенсията за стаж и възраст на работещите пенсионери нараства средно с 6,01 лв., тези за инвалидност поради общо заболяване са се увеличили с 2,17 лв., а за  инвалидност ...

0

Осигуряване

Как да поискаме преизчисляване на пенсията

Два начина за преизчисляване на пенсията през тази година са предвидени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане. Промяната засяга близо 407 000 пенсионери, които имат ...

0

Пенсиониране

Как ще се преизчислява пенсията на работещите пенсионери

Хората, които след като вземат държавна пенсия за стаж и възраст или поради инвалидност, продължават да работят, ежегодно може да получат преизчисление на получаваната сума. Преизчисляването на държавната ...

0