равнопоставеност между половете

Пенсиониране

Как да се изравнят пенсиите на жените и мъжете

В дългосрочен план за постигането на по-малка разлика в пенсиите между жените и мъжете е необходимо да се осигурят повече възможности за заетост на жените. За да може пенсионната система да осигури адекватни ...

1