В дългосрочен план за постигането на по-малка разлика в пенсиите между жените и мъжете е необходимо да се осигурят повече възможности за заетост на жените. За да може пенсионната система да осигури адекватни и устойчиви пенсии, тя трябва да стимулира по-дългия трудов живот в съответствие с увеличаването на средната продължителност на живота.

Това се посочва в Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2020 г., качен за обществено обсъждане.

Това може да се осъществи чрез насърчаване на ученето през целия живот, осигуряване на безопасна и здравословна работна среда, поощряване на по-късното пенсиониране и прилагането на мерки за ограничаване на ранното напускане на пазара на труда, включително възможността пенсията да се съчетава с трудови доходи.

Еднаквите възрасти за пенсиониране на жените и мъжете са важен елемент за преодоляване на разликата по пол в размерите на пенсиите. В Кодекса за социално осигуряване е предвидено изравняването на възрастта за пенсиониране да стане през 2037 г. при достигане на 65-годишна възраст за мъжете и жените, пише още в доклада.

През 2020 г. броят на пенсионерите с пенсии от държавното обществено осигуряване (средномесечно) е 2 123 017 души, от които 1 245 514 (58,7%) са жени и 877 503 (41,3%) са мъже.

Средният основен месечен размер на пенсиите за 2020 г. е 375,23 лв., като за мъжете стойността му е 460,75 лв., а за жените 314,97 лв., или средният основен месечен размер на пенсиите на жените е със 145,78 лв. по-нисък от този на мъжете.

Нов механизъм за пенсиите влиза в сила от септември

През 2020 г. средният размер на изплатената пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68, чл. 68а, чл. 69б от КСО) е 465,33 лв. (мъже – 546,23 лв. и жени – 416,65 лв.).

istock
istock

Коефициентът на заместване на дохода от пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2020 г. е 43,5%. Стойностите на коефициента по пол са съответно: мъже – 49,3% и жени – 40,5%.

Средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст (3-та кат. труд) през 2020 г. е 27,6 години за жените и 22,2 години за мъжете.

Средният осигурителен доход през 2020 г. е в размер на 1 069,50 лв., като за мъжете размерът му е 1 108,76 лв., а за жените – 1 028,38 лв., или разликата е 7,8 % в полза на мъжете.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg