скоба

Потребители

Въвеждат нова услуга за бързо освобождаване при „скоба“

Центърът за градска мобилност въвежда нова услуга с мобилното приложение Sofia Plus за бързо заплащане и освобождаване при поставяне на „скоба“ на автомобил от днес. Приложението се изтегля безплатно ...

1