социални придобивки

Работа

Не сме доволни от увеличението на заплатите си

Проучване "Заплатите по време на инфлация" показва, че 85,07 на сто от българските служители не са доволни от увеличението, което са получили през 2022 година. То е проведено от кариерната платформа K...

3

Работа

Позволено ли е плащането в натура на социалните придобивки

Социалните придобивки на работниците и служителите обхващат въпроси и аспекти от ежедневието на работещите, извън предоставянето на работната сила като част от придобивките им. Позволено ли е плащането ...

0

Работа

В пари или в натура се изплащат социалните придобивки

Социално-битовото и културното обслужване (СБКО) на работниците и служителите обхваща въпроси и аспекти от ежедневието на работниците и служителите, извън предоставянето на работната сила. Какви са конкретните ...

1