специален ред за пенсиониране

Осигуряване

Драстично се увеличават намалените пенсии

Сериозно нарастване на пенсиите, отпуснати при специални условия на пенсиониране, отича НОИ. За периода от 2019 г. До 2022 г. те се увеличават с 50 032 или с 18%. Освен като брой, те се увеличават и като ...

1