Сребърен фонд

Осигуряване

Парите за гарантиране на пенсиите растат минимално

Парите за гарантиране на пенсиите, които се трупат в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, нарастват минимално през септември.   Общият ...

0

Осигуряване

Колко пари има в Сребърния фонд

Парите в Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна, известен като Сребърния фонд, нарастват незначително, показват данните на Министерство на финансите. През месец април по сметка ...

1

Осигуряване

Само 4,56 млн. лева повече за гарантиране на пенсиите

Парите в Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна, известен като Сребърния фонд, към края на март са 3,649 млрд. лева, като почти цялата сума е депозирана в отделна сметка в БНБ. ...

0

Пенсиониране

Новите пенсионери ще намаляват

В периода 2025- 2034 г., се очаква делът на разходите за пенсии от БВП да се задържи на относително постоянно ниво от около 10%, като влияние върху него ще оказва намаляващият брой на новоотпуснатите пенсии ...

0

Осигуряване

Повече пари в Сребърния фонд за гарантиране на пенсиите

Парите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърен фонд, достигат 3,641 млрд. лева към 31.01.2022 г. това показват данните на Министерство на ...

0

Пенсиониране

Колко станаха парите в Сребърния фонд

Общият паричен ресурс в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърен фонд, към края на ноември е в размер на 3,58 млрд. лева, от които 3,52 млрд. ...

0

Пенсиониране

Повече пари в Сребърния фонд за пенсии

Парите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т. нар. Сребърен фонд, се увеличават с 38 млн. лева за месец, показват данните на Министерство на финансите. Така ...

1

Осигуряване

Колко пари има в Сребърния фонд за пенсии

В Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т.нар. Сребърен фонд, в края на юли 2021 г. средствата достигат 3,471 млрд. лв. Това е с около 179 млн. лв. повече, отколкото ...

1

Икономика

Ананиев: Няма риск за пенсиите до края на годината

Няма риск за изплащането на социалните помощи и на пенсиите да края на годината. От парите на държавния резерв 3.3 млрд. лева са на Сребърния фонд и не сме си позволили да вземем една стотинка от тях. ...

1

Спестяване

Резервните пари за пенсии се увеличават

В края на февруари 2021 г. средствата, натрупани в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърен фонд, са в размер на 3,316 млрд. лв. Това е ...

1