Със свое решение правителството прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2024-2026г. 

Запазва се консервативния подход за управлението на активите в него, като се спазват принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари.

Повече пари в Сребърния фонд за гарантиране на пенсиите


Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега.

Приетите от Министерския съвет стратегически документи ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg