стратегия за равенство на половете

Пенсиониране

Жените у нас получават с 27% по-ниска пенсия от мъжете

Жените в България получават с 27 на сто по-ниска пенсия от мъжете, се посочва в Проекта на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г. Средно за ...

2