субсиди

Земеделие

Обявиха графика за изплащане на субсидиите

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви Индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023. Графикът е публикуван на...

0