таван на пансиите

Осигуряване

Част от пенсионерите остават без увеличение на пенсията

С 5% ще се вдигнат пенсии от 1 юли по "швейцарското правило", но увеличението няма да е за всички пенсионери. Пенсионерите с минимална пенсия за стаж и възраст ще получат увеличението само за разликата ...

4