трансгранични плащания

Данъци

Доставчиците на платежни услуги ще отчитат пред НАП трансграничните плащания

Доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за електронни пари, платежни институции и други, са задължени да подават данни в Националната агенция за приходите (НАП) за обработените от тях трансгранични ...

0