удостоверение за наследници

Услуги

Без удостоверение за наследници пред НОИ

Три институции вече няма да изискват представянето на удостоверение за наследници. То няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт ...

0