ускорено издаване

Услуги

Как ще се издава ускорено шофьорска книжка

Правителството прие допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Предлаганите промени произтичат от приетото допълнение на чл. 51 в Закона за ...

2