уволнен

Пенсиониране

Имам ли право на шест заплати при пенсиониране, ако съм уволнен

Правото на шест заплати при пенсиониране на работниците и служителите е една от най-горещите теми, вълнуващата гражданите, наближаващи пенсионна възраст. Дали имаме право на шест заплати при пенсиониране, ...

2