увреждане

Осигуряване

Половината от минималните пенсии са инвалидни и наследствени

Половината от минималните пенсии, които ще бъдат увеличени на две стъпки тази година до 200 лв., всъщност са инвалидни, наследствени и на хора с непълен стаж. От 547 хил. пенсионери, които в момента ...

2