временни договори

Работа

Назначават на временни договори жени и хора без образование

Делът на временните работници варира значително в различните страни, като средиземноморските държави членки отбелязват едни от най-високите проценти, заедно с Полша и Нидерландия. В същото време срочните ...

2