Закон за собствеността

Имоти

Предлагат собственици на жилища да получат земята под блока

Хората, придобили право на строеж или идеална част от право на строеж върху държавна или общинска земя до 13 юли 1991 г., да получат безвъзмездно собствеността върху тази земя. Това предвижда промени ...

3