Закон за устройство на територията

Пари

Спират измамите с качеството на строежите

Строителните консултанти няма да могат да сключват договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Това ...

3