Нашите експерти

Анелия Ангелова

Анелия Ангелова

Застрахователен брокер

Анелия Ангелова е основател на застрахователен брокер “Вяра” и предприемач. Тя има близо тридесет години професионален опит в застрахователния бранш. Става свидетел на цялостното развитие на сектора в България – от самото му начало, през сътресенията в “тъмните години” и процеса на възвръщане на доверието в услугата. Анелия споделя опита си и като лектор в курса по “Застраховки и застрахователно дело” на образователния проект “Finance Academy”.

Статии

Застраховане

Застраховка “Живот” – заслужава ли си

Под застраховка “Живот”, се има предвид застраховката, която покрива избраните опасности и НЯМА спестовен характер. Мнението на застрахователния брокер Анелия Ангелова, е че пестенето със застраховка ...

0

Застраховане

Каква застраховка да изберем в различен етап от живота си

Сключването на застраховка за много хора не е очаквано и вълнуващо събитие. Повечето я сключват поради нормативно задължение или по договор, обикновено с банка или фонд. Само образованите и стратегически ...

0