Групата на Българската банка за развитие (ББР) e подкрепила 27 333 микро, малки и средни предприятия, показват резултатите на банката от нейното създаване през 1999 г. до днес. Това съобщиха от ББР като добавят, че това прави по около 1100 компании на година. 

Капиталът на банката от 1,2 млрд. лв. е многократно мултиплициран и е довел до осигуряването и отпускането на финансиране от 7,4 млрд. лв за българския бизнес, включително и по специални правителствени мандати, отбелязват от институцията. Банката има 22 международни партньора, от които през годините е получила средства в размер на 2,47 млрд. лв. 

В съобщението се посочва, че ББР е единствената банка у нас, която освен директно финансиране, отпуска ресурс и чрез други кредитни институции. Отчита се, че размерът на индиректните кредити по т.нар. он-лендинг програми е 1,61 млрд. лева, а с гаранционните програми за споделяне на риска търговските банки са отпуснали кредити на бизнеса на стойност 3,6 млрд. лева. 

Фирми у нас ще получат до 500 000 лева за развитието на изкуствения интелект

ББР е създадена е през 1999 г. под името Насърчителна банка,  като тогава й е възложено да подпомогне икономическото и социалното развитие на страната. Основният акционер в началото на дейността ѝ е Министерството на финансите. Към момента ББР е 100 процента собственост на българската държава, а неин принципал е Министерството на иновациите и растежа. 

istock
istock

Банковата група включва четири дъщерни дружества - Националния гаранционен фонд (създаден през 2008 г.), ББР Микрофинансиране (правоприемник на Програма JOBS на ПРООН, създадена през 2010 г.), ББР Лизинг и Фонд за капиталови инвестиции (създадени през 2019 г.).

Първоначално дейността на банката е насочена към подкрепа на малките и средните предприятия по индивидуален пакет от пет програми за инвестиционно кредитиране. Месеци след приемането на България за пълноправен член на ЕС през 2007 г. със специален закон е създадена Българска банка за развитие. Идеята е Насърчителната банка да стане равнопоставен партньор на европейските банки за развитие, които съществуват в почти всички държави членки на ЕС.

ББР ще дава кредити на фирми с проекти по национални и европейски програми

През 2008 г., за да смекчи негативните ефекти от световната финансова криза върху българската икономика, правителството капитализира ББР с 480 млн. лв. Това е част от мерките "Пазарна гъвкавост", като средствата са за целево рефинансиране на търговските банки и улесняване достъпа на малките и средни предприятия и селскостопанските производители до финансов ресурс, се припомня в прессъобщението. 

В края на 2009 г. стартира първата национална гаранционна схема, на която партньори стават 11 търговски банки.

Припомня се още, че през 2015 г. ББР осигурява 1 млрд. лв. за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

През 2020 г. капиталът на банката е увеличен със 700 млн. лв. с мандат от правителството да разработи мерки за справяне с негативните последици на ковид пандемията върху икономиката, като банката създаде програми в подкрепа на бизнеса и гражданите.

От ББР отбелязват, че през 2023 г. завършва двугодишният процес по акредитация на банката от ЕК като добавят, че стават единствената институция у нас, която е прилагащ партньор на Комисията в България по програмата InvestEU, както и единствената насърчителна институция в ЕС с такъв правителствен мандат.

През 2023 г. ББР подписва и договор с Европейската инвестиционна банка на стойност 350 млн. лв. за подобряване достъпа до финансиране, насърчаване на заетостта и ускоряване на екологичния преход на малките и средни предприятия в страната.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase