Към края на първото тримесечие на 2022 г. на годишна база се отчита ръст в броя и стойността на извършените безналични плащания с около 20%, а в броя на картовите плащания, инициирани на виртуални терминални устройства ПОС – с около 50%. Това заяви Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“ по време на форум, организиран от Асоциация Банка на годината.

Тези данни ясно показват обема на свършената работа от финансовия сектор, все по-широкото разпространение на електронните платежни услуги в страната и ясната промяна в потребителските нагласи в посока на дигитализация, свързана с удобство и сигурност, допълни Стоянова.

По думите й друг важен проект, който беше технически подготвен през миналата година, е за изпълнение на незабавни плащания в лева, при който трансакциите могат да се извършват в рамките на 10 секунди, 365 дни в годината, 24 часа в денонощието. В платформата за незабавни плащания в левове вече участват четири банки и един небанков доставчик на платежни услуги.

Сред участниците са едни от най-големите банки в страната, като в резултат на това повече от половината от сметките в България вече са достижими за незабавни плащания в лева. „Очаква се до края на месеца да се включат още една голяма банка и един небанков доставчик на платежни услуги. Крайният срок за миграция към новата платформа е април 2023 г.

Напредъкът е съизмерим със средните темпове за Европейския съюз за осигуряване на достижимост на незабавните плащания в евро. Реализирането на проекта за незабавни плащания в лева ще спомогне за бъдеща миграция към незабавни плащания в евро в платформата TIPS на еврозоната, която ще бъде част от новата интегрирана платформа за TARGET услуги на Евросистемата“, допълни подуправителят на БНБ.

Защо е важно да преглеждаме банковото си извлечение

По думите й още работа предстои по отношение на плащанията в публичния сектор в България, които също предстои да мигрират към SEPA стандартите. Това е заложено и като дейност в плана за въвеждане на еврото в България. Тази дейност трябва да се изпълни съвместно с Министерството на финансите, банките в страната, „БОРИКА“ АД и БНБ. В тази връзка вече започна работа междуведомствена работна група с участието на съответните институции и представители на платежната индустрия в страната.

istock
istock

При работата по този проект ще бъдат използвани добрите практики и постигнатия напредък по вече успешно приключили секторни проекти, осъществени съвместно от БНБ и Националната агенция за приходите, Агенция пътна инфраструктура и Агенция „Митници“, с участие на „БОРИКА“ АД. Тези проекти доведоха до оптимизиране на платежните процеси, прецизиране в посока минимизиране на задължителната за плащания от този вид детайлна информация в платежните инструкции и модернизиране на предлаганите услуги, относими към обработката на значителна част от бюджетните приходи, каза Нина Стоянова.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg