Нина Стоянова

Банки

Какви промени при плащанията ще има до края на годината

Финансовият сектор в Европа и у нас безспорно е една от сферите, в които иновациите се развиват най-бързо и дават най-силно отражение върху динамиката на продуктите и услугите. Свидетели сме на изцяло ...

0

Банки

Подготвят платежните системи за въвеждане на еврото

Платежните и сетълмент системи в България продължават своето развитие, което има за цел, както въвеждане на съвременни технологични решения и гарантиране сигурността на платежния процес, така и подготовка ...

1

Банки

Банки вече предлагат плащания за 10 секунди

Към края на първото тримесечие на 2022 г. на годишна база се отчита ръст в броя и стойността на извършените безналични плащания с около 20%, а в броя на картовите плащания, инициирани на виртуални терминални ...

1