Печалбата на банките се увеличи с почти 68% за първите осем месеца на тази година, спрямо същия период на миналата, отчете БНБ. Към 31 август 2023 г. печалбата на банковата система стига 2.3 млрд. лв., с 941 млн. лв. повече на годишна база.

Приходите от такси и комисиони стигат 1,241 млрд. лева, показват още данните на БНБ.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на август 2023 г. са 273 млн. лв., с 9 млн. лв. (3.4%) повече от начислените към 31 август 2022 г.

Активите на банковата система нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.3%) до 162.8 млрд. лв.  На месечна база се увеличава размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (главно поради нарастването на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се повишава до 17.4% (при 16.7% в края на юли).

Спрямо края на юли депозитите в банковата система нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.4%) до 139.5 млрд. лв., като е отчетен растеж при всички институционални сектори. Основен принос има увеличението на депозитите на бизнеса (с 1.2 млрд. лв., 2.6%).

Банките вдигат двойно някои такси

Нарастват също депозитите на домакинства (с 265 млн. лв., 0.3%), на други финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.9%), на кредитни институции (със 152 млн. лв., 1.9%), както и на сектор държавно управление (със 117 млн. лв., 3.0%).

istock
istock

Балансовият собствен капитал на банковата система спрямо края на юли се увеличава с 310 млн. лв. (1.7%) до 19 млрд. лв. с приноса на месечното повишение на печалбата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg