Банковите такси в България не спират да растат, като в момента те са основният източник на печалби за родните финансови институции, компенсирайки по-малките постъпления от лихви. Заради това нарастващо бреме за хората новината, че от 1 септември банките в България задължително трябва да предлагат базова сметка без такси, привлече голям интерес.

Промяната бе одобрена през Закона за държавния бюджет за 2023 г., по предложение на финансовия министър Асен Василев. Той обяви, че се е договорил предварително с банките за това, като част от идеите му всички заплати на големите фирми да минават по банков път. Според експерти обаче тази базова сметка няма да облекчи особено гражданите, а банките ще прехвърлят загубите от от тези задължителни безплатни услуги върху другите си клиенти.

Откриването на безплатна сметка за пенсия и заплата - трудно и объркано

Как хората могат да се възползват?

За да има ефект от въведеното облекчение, пенсионерите, работещите физически лица и студентите трябва да си открият платежна сметка за основни операции, като преди това са закрили активните си банкови платежни сметки, ако те са повече от една.

Възможността за безплатни банкови услуги важи само по т.нар. "платежна сметка за основни операции". Тя задължително трябва да се предлага от всяка банка, която оперира в България, от 2016 г. насам. Въвеждането ѝ бе във връзка с европейска директива. Таксите по въпросната сметка са регулирани от Българска народна банка и са доста под тези за стандартна разплащателна сметка – между 1 и 3 лв. спрямо 3 и 7 лв. за обслужване на стандартна разплащателна или друга сметка.

В същото време обаче откритите в България подобни сметки са пренебрежимо малко. Според проверка на Асоциация "Активни потребители“ от 2018 г. банките не дават особено информация за тях на клиентите си и промотират основно стандартните си разплащателни сметки с по-високи такси. При опит да се открие сметка с намалена такса, някои служители на банки дори твърдят, че не предлагат подобни, въпреки че са задължителни.

istock
istock

За да се възползват от влизащите в сила от 1 септември безплатни банкови услуги, физическите лица трябва да си открият такава сметка в избрана от тях банка, т.е. това облекчение не започва да важи автоматично. Тази сметка ще се обслужва безплатно, стига по нея да постъпват и се съхраняват средства от заплати, пенсии, помощи и обезщетения за социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.

Защо банките вдигат таксите

Условие за използването на такава сметка е лицето да няма друга такава платежна сметка в друга банка или да няма повече от една стандартна платежна сметка. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Обикновено в случаите когато към сметката има и дебитна карта – от нея не може да се теглят пари от гише или банкомат в друга държава.

Според текстовете в Закона за платежните услуги и платежните системи всяка банка е длъжна на уебстраницата си да публикува информация за въпросната сметка. Справка на Economic.bg там показва, че базовите платежни сметки обикновено са съпроводени и с още някои ограничени функционалности.

В някои банки например сметката не може да се открие онлайн, както се случва с някои други, а е задължително да се случи на място в клон на банката. Според други условия по платежната сметка за основни операции тя не може да се използва за погасяване на потребителски и ипотечни кредити. Също така – тя може да бъде откривана само в левове и по нея не се предлага овърдрафт.

Средства от въпросната сметка на територията на България ще могат да се теглят както от банкомати на съответната банка, така и от ATM устройства на други банки. Безплатно ще бъде обаче само тегленето на средства от банкомати на обслужващата банка.

Банките вдигат двойно някои такси

По сметката могат да се извършват неограничен брой платежни операции. Лимит на средствата, които може да се съхраняват по сметката, няма. В някои банки няма и минимална сума за откриване, докато други поставят праг от 10 лв.

istock
istock

Безплатно за сметка на какво?

Още по време на гласуването на промените в парламента, които освобождават от такси в посочените случаи, някои депутати предупредиха, че няма безплатен обяд и банките ще прехвърлят тази тежест върху други свои продукти и услуги. Така в навечерието на 1 септември, когато промените трябва да влязат в сила, справка на Economic.bg показва, че от края на лятото и началото на есента почти всички банки повишават някои свои такси.

Те се отнасят както за откриване на сметка, внасяне и теглене на пари в брой, издаване на извлечение и т.н., като засяга както бизнес клиенти, така и физически лица. Освен просто повишаване на таксите, тарифите се усложняват и вече стойността им е различна в зависимост от размера на сумите или според това дали се обслужва титуляр или негов пълномощник.

Обединена българска банка например повишава някои свои такси от 15 ноември. При Банка ДСК промените влизат в сила от 1 септември, при Пощенска банка – от 29 август, при Централна кооперативна банка – от 29 октомври.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg