Възлагат се нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед.
 
При съмнение за извършване пране на пари, финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия, БНБ може да преразгледа пригодността на лицата, които управляват и представляват банката, а при необходимост да разпореди освобождаването им.

Това е записано в проекта за изменение на Закона за кредитните институции, внесен от правителството, който предстои да бъде разгледан от парламента. Закрепва се принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност, като се предвижда банките да прилагат неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията, пише в законопроекта.
 

istock
istock

Предвидени са и изменения в частта за надзорните мерки. Регламентирана е допълнителна възможност БНБ да наложи надзорни мерки при прекомерно нарастване на лихвения риск за дадена банка, както и да изисква от банките представяне на допълнителна отчетност или на по-чести интервали, но само при условие че тази информация не се дублира с информация, която вече е представена в БНБ.

ЕЦБ пое контрола над 5 български банки

Въведена е изрична възможност БНБ да изиска незабавна замяна на одитор на банка, който не спазва изискванията на ЗКИ, за да се осигури бърза реакция на БНБ за обезпечаване на качественото и надлежно изпълнение на одиторските ангажименти, пише още в законопроекта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg