Управителният съвет на ЕЦБ на следващите няколко заседания допълнително ще повиши лихвените проценти, за да забави търсенето и да предотврати риска от обрат към устойчиво повишаване на очакванията за инфлацията. Това се посочва в Икономическия бюлетин на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван от БНБ.

Припомня се, че на 8 септември Управителният съвет на банката повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ със 75 базисни точки. Тази голяма стъпка поставя началото на прехода от сегашните изключително стимулиращи нива на лихвените проценти към нива, които ще осигурят навременното връщане на инфлацията към целта на Управителния съвет – 2% в средносрочен план.

Управителният съвет редовно ще извършва преоценка на политическите си ходове с оглед на постъпващата информация и перспективите за развитието на инфлацията. Неговите бъдещи решения за основните лихвени проценти все така ще зависят от данните и ще бъдат вземани отделно за всяко заседание, се посочва още в бюлетина
 
Инфлацията остава твърде висока и вероятно ще се задържи над целевото равнище за продължителен период. По предварителна експресна оценка на Евростат, тя е достигнала 9,1 на сто през август за еврозоната. Нарастващите цени на енергоносителите и храните, натискът от страна на търсенето в някои сектори вследствие на повторното отваряне на икономиката и затрудненията във веригите на доставки все още тласкат инфлацията нагоре.

Ценовият натиск продължи да се засилва и да се разпространява в икономиката и в краткосрочен план е възможно тя още да се повиши. Ще се понижи, когато сегашните фактори, обуславящи инфлацията, отзвучат постепенно с течение на времето и нормализирането на паричната политика се пренесе към икономиката и процеса на ценообразуване, посочват от ЕЦБ.

Покачване на лихвитe и затягане на кредитирането, очакват експерти

Гъвкавите пазари на труда и известно наваксване при компенсирането на по-високата инфлация вероятно ще стимулират нарастването на заплатите. В същото време постъпващите данни и последните споразумения по заплатите сочат, че динамиката на възнагражденията ще остане като цяло ограничена. Повечето измерители на дългосрочните инфлационни очаквания в момента са на нива около 2%, въпреки че неотдавнашните ревизии на някои показатели, надвишаващи целевото равнище, налагат постоянно наблюдение.

istock
istock

Експертите на ЕЦБ ревизираха значително нагоре прогнозите си за инфлацията и сега се очаква тя да достигне средно 8,1 на сто през 2022 г., 5,5 на сто през 2023 г. и 2,3 на сто през 2024 г.
 
След подем през първата половина на 2022 г. последните данни сочат съществено забавяне на икономическия растеж в еврозоната, като се очаква застой в икономиката по-късно през годината и през първото тримесечие на 2023 г. Много високите енергийни цени намаляват покупателната способност на доходите на населението и макар затрудненията в доставките да отслабват, те все още ограничават икономическата активност. Освен това неблагоприятната геополитическа обстановка, особено неоправданото нападение от страна на Русия над Украйна, влошава доверието на бизнеса и потребителите. Тази перспектива е отразена в последните прогнози на експертите за икономическия растеж, които бяха осезаемо ревизирани надолу за остатъка от текущата година и за цялата 2023 г. Сега експертите очакват икономиката да нарасне с 3,1 на сто през 2022 г., с 0,9 на сто през 2023 г. и с 1,9 на сто през 2024 г.
 
Пазарът на труда остава стабилен, подпомагайки икономическата активност. През второто тримесечие на 2022 г. броят на заетите се увеличи с над 600 000 души, а през юли безработицата остана на рекордно ниско равнище от 6,6 на сто. Броят на отработените човекочасове нарасна още – с 0,6 на сто през второто тримесечие на 2022 г., и надвиши нивата от преди пандемията. В перспектива забавянето на икономическата активност вероятно ще доведе до известно повишение на коефициента на безработица, посочват експертите на ЕЦБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg