При машинната обработка на постъпилите през второто тримесечие на 2023 г. в БНБ банкноти, като негодни за последващо използване са отделени 14.7 млн. броя, показват данните на БНБ.

С най-голям дял на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (34.52%), следвани от банкнотите от 5, 20 и 50 с дялове в интервала от 16.12% до 29.76%. Най-малък е делът на отделените като негодни банкноти с номинал 100 лева – 3.07%.

Парите в обращение достигнаха 27 197.9 млн. лв. в края на юни 2023 г.  За едногодишен период (спрямо края на юни 2022 г.) те нараснаха със 7.7%, или с 1945.0 млн. лв., показват още данните на БНБ.

Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-ниско както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност. През второто тримесечие на 2023 г. Българската народна банка не е пускала в обращение нови емисии възпоменателни монети. Към 30 юни 2023 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01% и се запазва без промяна спрямо края на март 2023 г.

В края на юни 2023 г. в обращение са 568 млн. броя банкноти, които са с 11.3 млн. броя, или с 2.0% повече в сравнение с края на март 2023 г. За същия период общата им стойност нарасна с 2.9%, достигайки към 30 юни 26 585.3 млн. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2023 г. е 46.80 лв., което представлява увеличение с 0.40 лв. спрямо края на март 2023 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.87 лв., или с 6.5%.

Пик на фалшиви банкноти от 50 лева

Броят на банкнотите от 50 и 100 лева в обращение продължават да нарастват с високи темпове, като това е по-силно изразено при 100-левовите банкноти. Намалява броят на банкнотите от 20 и 10 лева в паричното обращение, като това е по-силно изразено при 20-левовите банкноти.

istock
istock

Промените в динамиката на броя на банкнотите от 5 лева в обращение са в тесни граници, като тенденцията е към намаляване на темпа им на нарастване в обращение. С най-голям дял (40.87%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2023 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 юни в обращение са 232.1 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.43%) e броят на банкнотите от 5 лева.

В края на юни 2023 г. в обращение са 3120.0 млн. броя разменни монети, които са с 37.9 млн. броя, или с 1.2% повече в сравнение с броя им в края на март 2023 г. За същия период общата им стойност се увеличи със 7.3 млн. лв., или с 1.3%, и в края на юни 2023 г. достигна 567.1 млн. лв.

За периода април – юни 2023 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 1247 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. те са с 994 броя повече. Най-много са фалшивите 50-левови банкноти – 1155, следват тези от 20 лева – 67 и 10 лева – 17 броя. Само три са фалшивите столевки, показват данните на БНБ.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg