негодни банкноти

Банки

Хващат негодни банкноти, най-много от 10 лева

При машинната обработка на постъпилите през второто тримесечие на 2023 г. в БНБ банкноти, като негодни за последващо използване са отделени 14.7 млн. броя, показват данните на БНБ. С най-голям дял на ...

0