Разходите за заплати в БНБ за първите шест месеца на годината възлизат на 25,4 млн. лева, показва отчетът на банката.

С приемането на Бюджета на БНБ за 2022 г. месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет останаха без изменение и запазиха размерите си от 2021 г. – 20 313 лв. за управителя, по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове на УС.

Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към персонала при пенсиониране и за неизползван платен годишен отпуск към края на текущото шестмесечие в размер на 3,6 млн. лв. За сравнение за същия период на миналата година сумата е била 3,09 млн. лева.

Начисленията на дъщерните предприятия за пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск към 30 юни 2022 г. са 105 хил. лв.

За осъществяване на дейността си и за издръжка през първото шестмесечие на 2022 г. Българската народна банка е изразходвала средства в размер на 71,19 млн. лева, което представлява 50,5 % от утвърдения годишен бюджет.

За издръжка на паричното обращение банката е извършила разходи в размер на 24,8 млн. лева, което представлява 75.8% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 34.8% от всички разходи за издръжка на банката през отчетния период.

БНБ вдига цените на сребърните монети

В рамките на тези разходи най-съществен дял имат разходите за отсичане на нови монети – 16,46 млн. лева, от които 4,25 млн. лв. за разменни монети. Разходите за отсичане на възпоменателни монети възлизат на 12,21 млн. лева.

istock
istock

За производство на нови банкноти са изразходвани средства в размер на 8,13 млн. лева. Извършени са и разходи за проектиране на нови емисии банкноти и монети в размер на 10 хил. лв. За шестте месеца на тази година на работа в БНБ са постъпили 46 служители, а са напуснали 28, от които 11 поради придобиване право на пенсия.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg