БНБ публикува данни за състоянието на банковата система у нас. Според тях активите на банковата система се увеличават с 2.1 млрд. лв. (1.3%) до 158.4 млрд. лв. в края на февруари спрямо 31 януари 2023 г. Нарастват кредитите и авансите, като делът им в активите достига 63.4% в края на месеца (при 63.0% в края на януари).

Дълговите ценни книжа нарастват с 56 млн. лв. (0.2%) до 24.3 млрд. лв., като делът им в активите в края на февруари е 15.4% (при 15.5% месец по-рано). Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в края на февруари е 17.0% (при 17.2% в края на предходния месец).

Отношението на ликвидно покритие в края на февруари възлиза на 234.9% (при 247.7% в края на януари). Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци са съответно 43.8 млрд. лв. и 18.6 млрд. лв. в края на февруари (при 42.2 млрд. лв. и 17.0 млрд. лв. в края на предходния месец).

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетен растеж с 988 млн. лв. (1.1%) до 87.5 млрд. лв. Кредитите за други финансови предприятия се увеличават с 405 млн. лв. (6.4%) до 6.7 млрд. лв., а тези за фирмите – с 268 млн. лв. (0.6%) до 45.3 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 321 млн. лв. (0.9%) до 34.5 млрд. лв. в края на периода. През месеца намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 6 млн. лв. (0.6%) до 923 млн. лв.

Кои са 5-те най-големи банки у нас

Спрямо края на януари 2023 г. депозитите в банковата система също се увеличават с 1.6 млрд. лв. (1.2%) до 135.8 млрд. лв. Нарастват депозитите на бизнеса – с 926 млн. лв. (2.2%) до 43.3 млрд. лв., както и тези на домакинства – със 767 млн. лв. (1.0%) до 75.3 млрд. лв. Увеличават се също депозитите на кредитни институции (със 189 млн. лв., 2.3%) и на сектор държавно управление (със 70 млн. лв., 1.6%) до съответно 8.3 млрд. лв. и 4.5 млрд. лв. в края на февруари.

istock
istock

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари е 17.7 млрд. лв., или с 274 млн. лв. (1.6%) повече спрямо края на януари. Увеличението му през месеца се дължи на растежа на печалбата.

Към 28 февруари 2023 г. печалбата на банковата система е 394 млн. лв., със 158 млн. лв. (66.9%) повече от реализираната за първите два месеца на 2022 г. Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари 2023 г. е 27 млн. лв., с 34 млн. лв. (55.4%) по-малък от отчетения година по-рано.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg