Към   края   на   март   2021 г.   сумите,   разпределени   за   изплащане   на   кредиторите  по  изготвените  от  синдика  на  КТБ  четири  частични  сметки  възлизат   на   над   1.25  млрд.  лв.

Това посочва Матей Матев, председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.По думите му сумата  е  значително  повече  от  прогнозата  за  събиране  на  вземанията, определени на 800 млн. лв. в доклада от септември 2015г. на специализирана  международна  разследваща  компания  АликсПартнърс  Сървисис ЮКей.

По  оценка  на  фонда  до  края  на  петгодишната  Програма  за  осребряване  на  имуществото  от  масата  на  несъстоятелността  на  КТБ  средствата,  които  могат  да  бъдат  възстановени на кредиторите, се очаква на възлязат на над 1.3 млрд. лв.

Усилията  на  ФГВБ  са  насочени  и  към  бързото  разпределяне  на  събраните  в  масата  на  несъстоятелността  средства, допълва Матев.  Още  при  достигане  на законовия праг за извършване на първо разпределение на събраната сума,  през  2017 г.  УС  на  фонда  одобри  първата,  изготвена  от  синдика,  частична сметка за разпределение между кредиторите на КТБ.

След законови  промени  през  2019 г.,  даващи  право  на  кредиторите,  които  не  са  обжалвали  одобрената  от  фонда  сметка  да  получат  полагащите  им  се  суми, през 2020 г. бяха изготвени две частични сметки за разпределение, а през 2021 г. - и още една, така че максимално бързо кредиторите да получават всичко, което им се полага, съгласно закона, обяснява председателят на фонда.

Той напомня, че  изплащането  на  дължимите  суми  от  първата  частична  започна  през  май  2019 г.  От  общата  сума  за  разпределение  в  размер  на  570 млн. лв. до 31 декември 2020 г. бяха изплатени 535.4 млн. лв. През  септември  2020 г.  стартира  изплащането  на  дължимите  суми  по  втората частична сметка, по която от общата сума за разпределение между кредиторите на КТБ АД (н) - 430 млн. лв., до края на 2020 г. бяха изплатени 384.9 млн. лв.

КТБ връща 430 млн. лева на кредиторите си след почивните дни

През 2020 г. фондът одобри третата частична сметка за разпределение на  стойност  5.6  млн.  лв.,  с  която  е  разпределена  сума  на  обезпечен  кредитор, изплатена през октомври същата година. През   2021 г.   е одобрена и четвърта   частична   сметка   за 250  млн.  лв.,  изплащането  на  дължимите  суми от която започна на 30 март 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg