Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Банки

Колко пари получиха хората с влогове в КТБ

Към   края   на   март   2021 г.   сумите,   разпределени   за   изплащане   на   кредиторите  по  изготвените  от  синдика  на  КТБ  четири  частични  сметки  възлизат   на   над   1.25  млрд.  лв. Това ...

1